AR Alphabet

AR Alphabet  Flashcards เป็นแอพลิเคชั่นที่ใช้งานคู่กับการ์ดตัวอักษร เมื่อเปิดแอพลิเคชั่น ส่องลงบนการ์ดตัวอักษร ในแนวระนาบก็จะปรากฎเป็นโมเดลการ์ตูนแอนิเมชั่น
คำแนะนำ “ควรส่องในที่มีแสงสว่างและในแนวระนาบ”

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

      AR-Alphabet Flashcards เป็นแอพลิเคชั่นที่ใช้งานคู่กับการ์ดตัวอักษร เมื่อเปิดแอพลิเคชั่น ส่องลงบนการ์ดตัวอักษร ในแนวระนาบก็จะปรากฎเป็นโมเดลการ์ตูนแอนิเมชั่น

คำแนะนำ “ควรส่องในที่มีแสงสว่างและในแนวระนาบ”

Download App: